RRETH SINIAT

SPECIALISTI PËR MATERIALET E NDËRTIMIT TË THATË

Siniat është një ndër prodhuesit kryesorë të materialeve të thata të ndërtimit të brendshëm dhe të jashtëm. Si pjesë e Etex, një grup i madh industrial me një portofol prej mbi 60 markash në të gjithë botën, ne zotërojmë njohuri të gjithanshme për sa i përket industrisë së ndërtimit. Dhe është pikërisht kjo njohuri që na mundëson të mbështesim partnerët tanë dhe të përtërijmë vazhdimisht mënyrën se si njerëzit ndërtojnë.

Zbulo Siniat

Zgjidhje novatore, inteligjente dhe efektive

Zgjidhje të testuara dhe të certifikuara

Të përkushtuar ndaj ndërtimeve të qëndrueshme